top of page
Bildschirmfoto 2021-10-14 um 13.19.39.png
Ungarn.png
Bulgarien.png
Rumänien.png
Tschechien.png
Polen.png
Logo_Padronus

Jak ubiegać się o wyższy zasiłek rodzinny

Pracują Państwo w Austrii i mają dzieci mieszkające na stałe za granicą? Warto sprawdzić, czy mają Państwo prawo do wyższego zasiłku rodzinnego.

Austriacka Izba Pracy (Arbeiterkammer.at): "Wysokość Zasiłku rodzinnego jest uzależniona od kosztów utrzymania w kraju zamieszkania dziecka (indeksacja). Dla wielu pracowników oznacza to ograniczenie tych świadczeń. W opinii Komisji Europejskiej i niektórych państw członkowskich, a także znanych ekspertów w dziedzinie prawa europejskiego, ustawa ta pod paroma względami narusza obowiązujące traktaty i inne przepisy europejskie.”

Bild_Familienbeihilfe

Postępowanie grupowe bez ryzyka finansowego

Bildschirmfoto 2018-09-02 um 11.15.48.pn

Bekannt aus:

Logo_ORF
Logo_Wirtschaftsblatt
Logo_WienerZeitung
Logo_Immobilienmagazin
Logo_DerStandard
Logo_Profil
Logo_1000ThingsVienna

1 ‣ Proszę wypełnić nasz bezpłatny formularz online, jeśli pracują Państwo w Austrii i mają dzieci, które mieszkają na stałe w innym państwie członkowskim UE lub EOG. Ustawowe dostosowanie wysokości zasiłków rodzinnych do siły nabywczej kraju, w którym mieszka dziecko, jest zdaniem wielu ekspertów niezgodne z prawem.

2 ‣ Jeśli spełniają Państwo wymagania, sfinansujemy dla Państwa koszty wyspecjalizowanej kancelarii prawnej. W ten sposób można odzyskać pozostałą kwotę pieniędzy, którą otrzymaliby Państwo bez indeksacji, w razie potrzeby także na drodze sądowej (nawet do do kilku tysięcy euro).   

3 ‣ Po pomyślnym zakończeniu postępowania otrzymają Państwo swoje pieniądze pomniejszone o naszą prowizję. W przypadku przegranej pokrywamy wszystkie koszty postępowania (np. koszty zastępstwa procesowego), a Państwo nie poniosą żadnych wydatków.

Bildschirmfoto 2017-09-04 um 22.02.26.pn

"EU-Kommission klagt Österreich bei EuGH wegen Familienbeihilfe-Indexierung"

vom 14.05.2020

Kleine_Zeitung_(2021-01-21).svg.png

"Nicht mit EU-Recht vereinbar: Indexierung der Familienbeihilfe"
vom 27.03.2018

Tak działamy

Kein_Kostenrisiko

Pańśtwa korzyści ze współpracy nami

✔ Brak ryzyka finansowego, ponieważ w przypadku pomyślnego zakończenia sprawy otrzymujemy jedynie uzależnioną od ryzyka prowizję od odzyskanej kwoty, a w przypadku przegranej przejmujemy wszystkie koszty sądowe i adwokackie. 

✔ wyspecjalizowani adwokaci, , którzy z uwagi na dużą liczbę procesów hazardowych doskonale znają sytuację prawną i praktykę w zakresie finansowania postępowań. 

✔ niewielkie zaangażowanie, ponieważ Państwo stają się częścią postępowania grupowego, my zaś - jako podmiot od wielu lat finansujący postępowania jurysdykcyjne - opracowaliśmy efektywne czasowo rozwiązania automatyzacyjne.

PL Formular

Podstawa prawna

  • Wysokość zasiłku rodzinnego i kwota odliczenia na dziecko są dostosowane do kosztów utrzymania w kraju zamieszkania dziecka. W języku specjalistycznym proces ten określa się terminem: indeksacja. Dla wielu pracowników oznacza to zmniejszenie, a dla niektórych zwiększenie tych świadczeń. 

  • Jednakże w opinii Komisji Europejskiej i niektórych państw członkowskich, jak również znanych ekspertów w zakresie prawa europejskiego, ta zmiana ustawy pod wieloma względami narusza istniejące traktaty i inne przepisy europejskie. W związku z tym Komisja Europejska w dniu 24 stycznia 2019 r. wszczęła postępowanie w sprawie naruszenia postanowień traktatowych.

  • Podstawowa kwota zasiłku rodzinnego wynosi obecnie 114 euro. Tabela (po prawej) zawiera kwoty przyznane na dzieci mieszkające w niektórych krajach (kwota w euro).

  • Szkody spowodowane przez te działania mogą wynieść nawet kilka tysięcy euro. Jeżeli przepis ten zostanie uznany za sprzeczny z prawem europejskim, pieniądze te mogą zostać odzyskane.

Bildschirmfoto 2021-07-08 um 17.25.14.png
bottom of page