top of page
Bildschirmfoto 2021-10-14 um 13.19.39.png
Ungarn.png
Bulgarien.png
Rumänien.png
Tschechien.png
Polen.png
Logo_Padronus

Научете как да получавате повече семейни надбавки

Работите в Австрия и имате деца, които пребивават за постоянно в чужбина? Ще проверим дали имате право на по-висока семейна помощ.

Arbeiterkammer.at:  „Семейната помощ се преизчислява спрямо разходите за живот в страната на пребиваване на детето (индексация). За много служители това означава намаляване на обезщетенията.  Според становището на Европейската комисия и някои държави членки, както и на различни европейски експерти по право, обаче, този закон нарушава съществуващи европейски договори и закони в няколко аспекта.“

Bild_Familienbeihilfe

Процедура за събиране 
без риск за разходите

Bildschirmfoto 2018-09-02 um 11.15.48.pn

Známo z:

Logo_ORF
Logo_Wirtschaftsblatt
Logo_WienerZeitung
Logo_Immobilienmagazin
Logo_DerStandard
Logo_Profil
Logo_1000ThingsVienna

1 ‣ Попълнете нашия безплатен онлайн формуляр, ако работите в Австрия и имате деца, които пребивават за постоянно в друга държава членка на ЕС или ЕИП. Според много експерти законовото преизчисляване на семейните надбавки съобразно покупателната способност на страната, в която живее детето, е незаконно. 

2 ‣ Ако отговаряте на изискванията, ние ще финансираме специализирано правно обслужване за вас. То би поело останалата парична сума, която бихте получили без индексиране, ако се наложи да се използва в съда (до няколко хиляди евро).

3 ‣ След успешно завършване на процедурата, ще получите парите си обратно след приспадане на комисион за успешно финализиране на процеса. В случай на неуспех, ние ще покрием всички процесуални разходи (като разходи за процесуално представителство) и няма да е необходимо да заплащате нищо.

Bildschirmfoto 2017-09-04 um 22.02.26.pn

"EU-Kommission klagt Österreich bei EuGH wegen Familienbeihilfe-Indexierung"

vom 14.05.2020

Kleine_Zeitung_(2021-01-21).svg.png

"Nicht mit EU-Recht vereinbar: Indexierung der Familienbeihilfe"
vom 27.03.2018

Как работи

Kein_Kostenrisiko

Вашите предимства, ако работите с нас

✔ Без риск, тъй като получаваме определен пропорционално на риска комисион само за спечелената сума в случай на успех и поемаме всички съдебни и правни разходи в случай на неуспех.    

✔ Специализирани адвокати, които са добре запознати с правната уредба и практика поради големия брой неизяснени процедури в контекста на финансиране на процеси.  

✔ Необходими са малко усилия от ваша страна, защото участвате в процеса по събиране, а ние от наша страна разработихме ефективни решения за автоматизация на действията, свързани със съдебни процеси.

Forula BG

Правно основание

  • Семейната надбавка и данъчният кредит за деца се преизчисляват спрямо разходите за живот в страната на пребиваване на детето. Техническото понятие се нарича индексиране. За много работници това означава намаляване, а за някои увеличаване на получаваните обезщетения.  

  • Според становището на Европейската комисия и някои държави членки, както и на различни европейски експерти по право, обаче, този закон нарушава съществуващи европейски договори и закони в няколко аспекта. Ето защо Европейската комисия започна процедура за нарушение на Договорите на 24 януари 2019 г.

  • Към момента основният размер на семейната помощ е 114 евро. Таблицата (вдясно) представя сумите, които са достъпни за деца в определени държави (сума в евро).

  • Произтичащите от това разходи могат да възлизат на няколко хиляди евро. Ако тази разпоредба бъде обявена за противоречаща на европейското законодателство, тези финансови средства могат да бъдат възстановени

Bildschirmfoto 2021-07-08 um 17.25.14.png
bottom of page